Hoe krijg ik schadevergoeding bij letselschade?

Er zal aangetoond moeten worden dat uw tegenpartij aansprakelijk is en dat u gewond bent geraakt (een blessure heeft opgelopen) als gevolg van het ongeval dat u is overkomen. Het aantonen van letsel kan bijvoorbeeld met de informatie van uw huisarts, de Spoedeisende Hulp of andere zorgverleners. Een medisch adviseur kan aan de hand van deze informaties een advies/ onderbouwing voor de claim opstellen.  De financiële consequenties die het letsel tot gevolg heeft zullen onderbouwd moeten worden middels facturen, specificaties, verklaringen etc.

Hoeveel krijg je bij letselschade betaald?

De hoogte van de schadevergoeding die bij letselschade geclaimd kan worden is afhankelijk van de situatie die door een ongeval is ontstaan. Als het letsel geen gevolgen heeft voor wat betreft het werk, dan zal het niet van invloed zijn op het inkomen / de carrière. Maar dat wordt anders bij arbeidsongeschiktheid. Als loon niet meer (volledig) wordt betaald of er sprake is van gemiste carrière of een ondernemer die zijn bedrijf niet kan voortzetten kunnen de financiële consequenties groot zijn. De hoogte van de schade wordt bepaald door het totaal aan kosten, te verwachten uitgaven, het moeten inroepen van hulp, gemis aan inkomsten en smartengeld. Letselschade is maatwerk. Neem voor een advies over uw situatie contact op met onze klantenservice.

Wanneer kan ik schadevergoeding claimen?

U kunt schadevergoeding claimen wanneer iemand of een organisatie aansprakelijk is voor het ongeval dat u is overkomen. Er moet iets gedaan zijn dat verwijtbaar is, of iemand moet nagelaten hebben iets te doen dat gedaan had moeten worden. In onze online brochure over letselschade kunt u meer lezen. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp.

Kan je ook letselschade claimen na een ongeval in het buitenland?

Ja, wanneer u in het buitenland bij een ongeval betrokken bent geraakt kan ook een schaderegeling worden verzorgd. Dit zal dan wel op basis van de wet in dat betreffende land moeten verlopen. Hierop is een uitzondering. Bij verkeersongevallen in het buitenland tussen  voertuigen met Nederlands kenteken kan de schaderegeling naar Nederlands recht verlopen.

Wat moet ik regelen na een verkeersongeval?

Na een verkeersongeval is het belangrijk dat u de gegevens krijgt van uw tegenpartij. Wie is het, wat is kenteken, waar is de auto verzekerd en wat is het polisnummer. Vul na een verkeersongeval een aanrijdingsformulier in (download hier) en maak direct overzichtsfoto’s op de plaats van het ongeval. Neem contact op met onze klantenservice voor hulp bij de verdere afhandeling zoals het aansprakelijk stellen en de schadebegroting. Bel 088-4560123.

Moet ik naar de huisarts na een ongeval?

Bent u gewond geraakt? Heeft u een blessure als gevolg van een ongeval? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u informeren over hetgeen u het best kunt doen ten behoeve van uw herstel.  Naast het inwinnen van advies omwille van uw gezondheid is het verstandig klachten/ beperkingen met de huisarts te bespreken omdat de bevindingen van de huisarts gebruikt kunnen worden als bewijs in de schaderegeling.

Moet ik een letselschadespecialist inschakelen bij letselschade?

Wanneer het opgelopen letsel van invloed is op uw functioneren in werk of huishouden dan doet u er verstandig aan een belangenbehartiger in te schakelen om de schaderegeling voor u te verzorgen. Wacht hier niet te lang mee. Als het herstel uiteindelijk voorspoedig verloopt is het beter dat wij de schaderegeling snel voor u kunnen afronden dan dat er discussie ontstaat omdat zaken vanaf het begin af aan niet goed zijn gesteld of geregeld.

Hoeveel kost een letselschade advocaat?

In de Wet is bepaald dat de kosten van rechtshulp bij letselschade door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Voor onze rechtsbijstand bij letselschade brengen wij geen kosten in rekening bij het slachtoffer. Wij verhalen de kosten op de tegenpartij.

Hoelang duurt het voordat schadevergoeding betaald wordt?

Een letselschaderegeling kan pas worden afgesloten als duidelijk is welke schade is ontstaan en misschien nog gaat ontstaan. Des te eerder u volledig en restloos bent hersteld, des te eerder zullen de financiële consequenties duidelijk zijn. Gedurende een schaderegeling moet een verzekeraar uiteraard de schade vergoeden die tot op dat moment is ontstaan en aangetoond wordt. In de Gedragscode Behandeling Letselschade is bepaald dat een verzekeraar de aangetoonde schade binnen 14 dagen na aanvaarding moet uitbetalen.

Kan letselschade verjaren

De standaard regel is dat het recht op schadevergoeding bij letselschade 5 jaar na het ongeval verjaard. Er geldt een termijn van 5 jaar vanaf het moment dat duidelijk is dat er schade is ontstaan, het duidelijk is dat de schade geclaimd kan worden en het duidelijk is wie op schadevergoeding kan worden aangesproken. Wij adviseren na een ongeval op korte termijn contact op te nemen met onze klantenservice. Onze deskundigen kijken graag voor u wat mogelijk is. Zo voorkomt u dat uw claim te laat wordt ingediend.